Blissbulletinen

Här kan du läsa och hämta utgåvor av Blissbulletinen

Blissbulletinen är en tidning med bliss för elever, pedagoger, skolpersonal med flera.

Blissbulletinen innehåller reportage, läsarbrev och information om nyheter på bliss. I Blissbulletinen finns också en elevbilaga. Elevbilagan innehåller kluriga uppgifter på bliss, där eleven får arbeta med blissord utifrån ett antal teman.

Blissbulletinen utkommer 2 ggr/år och är gratis.

Blissbulletinen 2019 nr 1

2019-07-03

Visa PDF

Blissbulletinen 2018 nr 2

Visa PDF

Blissbulletinen 2018 nr 1

Visa PDF

Blissbulletinen 2017 vinter

Panelmötet i Åbo, Reportage från Felicia, Kartor - Bliss Online, Läsarbrev från Anders, Grammatik - Bliss Online, Elevuppgifter

Visa PDF

Blissbulletinen 2015 höst

Visa PDF

Blissbulletinen 2011 nr 2

Panelmötet i Oslo, Hilsen fra Ole Reidar, Utställningen ´Hör ni mig!?´, Hälsning från Leo, Hälsning från Amanda, Intervju med Margareta Jennische, Hälsning från Baneen, Alice och Emma, Elevuppgifter

Visa PDF

Blissbulletinen 2011 nr 1

Vårnummer med läsarbrev från Greta, Nettan, Olivia och Gustav. Om Vasamuseets projekt. Båtkarta med övningar.

Visa PDF

Blissbulletinen 2010 nr 1

Höstnumret med läsarbrev från Otto, Simon och Bent. Knep & Knåp. Om flygvapenmuseet i Linköping.

Visa PDF

Blissbulletinen 2009 nr 2

Brev och Jul

Visa PDF

Blissbulletinen 2009 nr 1

Tema: Ung blissare

Visa PDF

Blissbulletinen 2008 nr 1

Tema: Nya tider

Visa PDF